Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Πολιτική Ποιότητας

 

Το όραμα της διοίκησης είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης ανταγωνιστικής και κερδοφόρας επιχείρησης που θα είναι σε θέση να παρέχει σιγουριά και φροντίδα στους πελάτες της.

Η εταιρεία PLUSPACK  αναγνωρίζει το καθήκον της και αποδέχεται τις υπευθυνότητες της, για ασφαλή και συνεχή ποιότητα των υλικών συσκευασίας που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Πρωταρχικοί στόχοι της PLUSPACK Α.Ε. είναι η τήρηση της νομοθεσίας, των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001 και η απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών με την παροχή αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας προϊόντων, για την συσκευασία τροφίμων.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να:

 

  • Παράγει και να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.
  • Εξασφαλίζει και να παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για υλικά, εξοπλισμό, ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες λειτουργίας της εταιρείας και κατ’ επέκταση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
  • Εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό ώστε να ανανεώνεται η γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση θέτει συγκεκριμένους βασικούς στόχους Ποιότητας οι οποίοι είναι:

 

  • Παρακολούθηση των εξελίξεων στην τεχνολογία των προϊόντων.
  • Συνεχής εκπαίδευση.
  • Συνεχής βελτίωση του εξοπλισμού παραγωγής και των μέσων παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγής.
  • Μείωση ελαττωματικών α΄ υλών και τελικών προϊόντων.
  • Μείωση παραπόνων πελατών.
  • Μείωση επιστρεφόμενων προϊόντων.

 

Κάθε προϊστάμενος Τμήματος έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας έχουν κατανοηθεί, εφαρμοσθεί και διατηρούνται στον χώρο ευθύνης τους.

Τα ποσοτικά και ποσοστιαία μεγέθη των στόχων αυτών και οι χρόνοι επίτευξης τους καθορίζονται στην αρχή του έτους και επανεξετάζονται κατά τις Ανασκοπήσεις του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Η ικανοποίηση των παραπάνω στόχων έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη εικόνα και την κερδοφορία της εταιρείας, αλλά προκαλούν την ικανοποίηση και την υπερηφάνεια για όλους εμάς που εργαζόμαστε για την PLUSPACK Α.Ε.

Certificate of Approval