ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτριος Σπανάκης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δημήτριος Σπανάκης εντάχθηκε ως λογιστής στην ομάδα του Ομίλου Εταιρειών «Καρατζή A.E.» το έτος 2014. Καθόλα το διάστημα αυτό αποκτήθηκε εκτεταμένη τεχνογνωσία σε όλους τους χρηματοοικονομικούς τομείς, υποστήριξε την εξέλιξη και ανάπτυξη του Ομίλου καθώς και την εξερεύνηση νέων αγορών. Το έτος 2020 ανέλαβε οικονομικός Διευθυντής στην εταιρεία PLUSPACK ΜΟΝ/ΠΗ A.E.

Έχει αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις σε οικονομικά και επιχειρηματικά πεδία μέσω πτυχίου Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθώς και από προηγούμενη εμπειρία του ως σύμβουλος επιχειρήσεων και πρώην τραπεζικός υπάλληλος.