ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Yulia Pavchenko

CEO

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

H Yulia Pavchenko είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών Καράτζη. Οι ηγετικές της ικανότητες σε συνδυασμό με την γρήγορη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων αποτελούν δεξιότητες τις οποίες έχει αποκτήσει σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της.

Κατά τη διάρκεια της πορείας της στον Όμιλο Καράτζη έχει καταφέρει να αξιοποιήσει τις γνώσεις της στα οικονομικά, ιδιαίτερα στον τομέα του εμπορίου.

Μέσω της συγκεκριμένης θέσης, της δίνεται η δυνατότητα να αναδείξει την διοικητική της εμπειρία και την πρακτική της τεχνογνωσία, που είχε αποκτήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για τις τρέχουσες θέσεις, τις οποίες έχει αναλάβει.

Η Yulia είναι Αντιπρόεδρος της PlusPack SA, Διευθύνουσα Σύμβουλος της AK GRAFF SA και Διαχειρίστρια της SPAREAL IKE, KKX MARKET IKE και KARMYL IKE, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην ANTKAR Μ. SA και ARTEMIS REAL M. SA.

H Yulia Καράτζη απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών της γνώσεων κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών της, στην οικονομική επιστήμη και το εμπόριο στο Πανεπιστήμιο Kyiv National University of Trade and Economics, από το οποίο και της απονεμήθηκε ο σχετικός τίτλος σπουδών.